KANTAR Consumer Index =  .2

+1.1

styczeń
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2

Wiek

Informacje
 • do 24 2.7 Na górę
 • od 25 do 39 5.4 Na górę
 • od 40 do 54 0.0 Na dół
 • od 55 -0.2 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 2.1 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -2.7 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  2.3 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -4.8 Na dół
 • Zasadnicze 0.4 Na górę
 • Średnie 2.9 Na górę
 • Wyższe -1.7 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -3.6 Na dół
 • 2 -0.5 Na dół
 • 3+ 2.8 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -17.0
 • Menedżerowie
  • -2.2

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  5.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +2

 • G*  4.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +4

 • GD  14.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -1

 • GD*  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +4

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 101.1 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.2

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 185.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +0.9

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  59

  +2
  Informacje

 • Popyt

  55

  -20
  Informacje


 • Zatrudnienie

  68

  +6
  Informacje

 • Inwestycje

  54

  -2
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar