KANTAR Consumer Index =  .2

+1.1

styczeń
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2

Wiek

Informacje
 • do 24 2.7 Na górę
 • od 25 do 39 5.4 Na górę
 • od 40 do 54 0.0 Na dół
 • od 55 -0.2 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 2.1 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -2.7 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  2.3 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -4.8 Na dół
 • Zasadnicze 0.4 Na górę
 • Średnie 2.9 Na górę
 • Wyższe -1.7 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -3.6 Na dół
 • 2 -0.5 Na dół
 • 3+ 2.8 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -17.0
 • Menedżerowie
  • -2.2

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  5.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +2

 • G*  4.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +4

 • GD  14.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -1

 • GD*  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +4

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 101.1 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.2

 • MPiPS 5.9 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +0.1

 • NBP 185.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +0.9

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  59

  +2
  Informacje

 • Popyt

  55

  -20
  Informacje


 • Zatrudnienie

  68

  +6
  Informacje

 • Inwestycje

  54

  -2
  Informacje

Obawy o przyszłość

Wartość Kantar Consumer Index w kwietniu 2021 powróciła do poziomu z lutego tego roku i wynosi – 27,9.

Powolny trend wzrostowy, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy został zahamowany. Trzecia fala pandemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia nie nastrajały optymistycznie. Święta Wielkanocne, czas dla wielu Polaków bardzo ważny nie tylko ze względów religijnych, ale także rodzinnych, spędziliśmy w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. Alarmujące informacje dotyczące liczby zachorowań i liczby zgonów przyćmiewały radość świętowania. Kantar

 

Consumer Index pokazał utrzymujące się pesymistyczne opinie, ale także pogorszenie większości wskaźników. Szczególnie wyraźnie widać to, w przypadku ocen odnoszących się do ogólnej perspektywy - stanu i prognoz gospodarki kraju. Nie najlepiej myślimy o sytuacji ekonomicznej naszego kraju w kontekście przyszłego roku, a także w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydaje się, że silniej obawiamy się tego, co jest przed nami, niż borykania się z teraźniejszością. Nieco lepiej wyglądają oceny aktualnej sytuacji gospodarstw domowych. Można sądzić, że potrafimy radzić sobie w trudnych okolicznościach, chociaż tutaj także daleko do optymizmu. W sumie, w tym jednym wymiarze, ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wynik wychodzi „na plus”.

 

Rezultaty poprawy sytuacji epidemicznej, która nastąpiła w drugiej połowie miesiąca – już po zakończeniu realizacji kwietniowego badania - będziemy mogli zapewne zaobserwować w maju. Czekamy z utęsknieniem na wiosnę i powrót do normalności. 

Account Director

Kantar Public