KANTAR Consumer Index =  7.

+1.6

listopad
2018
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
6.3
Katastrofa w kopalni \"Zofiówka\", Protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych
10
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1

Wiek

Informacje
 • do 24 10.6 Na górę
 • od 25 do 39 11.7 Na górę
 • od 40 do 54 8.7 Na górę
 • od 55 5.1 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 9.9 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  6.8 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  1.8 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 7.1 Na górę
 • Zasadnicze 6.9 Na dół
 • Średnie 7.5 Na górę
 • Wyższe 6.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 3.1 Na dół
 • 2 7.1 Na górę
 • 3+ 9.5 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 7.2
 • Menedżerowie
  • 9.7

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  6.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  5.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +4

 • GD  17.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  0

 • GD*  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +5

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 101.9 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -10088.1

 • MPiPS 6.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +1

 • NBP 187.6 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  71

  +15
  Informacje

 • Popyt

  69

  +1
  Informacje


 • Zatrudnienie

  90

  +19
  Informacje

 • Inwestycje

  61

  0
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar