KANTAR Consumer Index =  7.

+1.6

listopad
2018
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
6.3
Katastrofa w kopalni \"Zofiówka\", Protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych
10
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1

Wiek

Informacje
 • do 24 10.6 Na górę
 • od 25 do 39 11.7 Na górę
 • od 40 do 54 8.7 Na górę
 • od 55 5.1 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 9.9 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  6.8 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  1.8 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 7.1 Na górę
 • Zasadnicze 6.9 Na dół
 • Średnie 7.5 Na górę
 • Wyższe 6.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 3.1 Na dół
 • 2 7.1 Na górę
 • 3+ 9.5 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 7.2
 • Menedżerowie
  • 9.7

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  6.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  5.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +4

 • GD  17.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  0

 • GD*  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +5

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 101.9 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -10088.1

 • MPiPS 6.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +0.2

 • NBP 187.6 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  71

  +15
  Informacje

 • Popyt

  69

  +1
  Informacje


 • Zatrudnienie

  90

  +19
  Informacje

 • Inwestycje

  61

  0
  Informacje

Obawy o przyszłość

Wartość Kantar Consumer Index w kwietniu 2021 powróciła do poziomu z lutego tego roku i wynosi – 27,9.

Powolny trend wzrostowy, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy został zahamowany. Trzecia fala pandemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia nie nastrajały optymistycznie. Święta Wielkanocne, czas dla wielu Polaków bardzo ważny nie tylko ze względów religijnych, ale także rodzinnych, spędziliśmy w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. Alarmujące informacje dotyczące liczby zachorowań i liczby zgonów przyćmiewały radość świętowania. Kantar

 

Consumer Index pokazał utrzymujące się pesymistyczne opinie, ale także pogorszenie większości wskaźników. Szczególnie wyraźnie widać to, w przypadku ocen odnoszących się do ogólnej perspektywy - stanu i prognoz gospodarki kraju. Nie najlepiej myślimy o sytuacji ekonomicznej naszego kraju w kontekście przyszłego roku, a także w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydaje się, że silniej obawiamy się tego, co jest przed nami, niż borykania się z teraźniejszością. Nieco lepiej wyglądają oceny aktualnej sytuacji gospodarstw domowych. Można sądzić, że potrafimy radzić sobie w trudnych okolicznościach, chociaż tutaj także daleko do optymizmu. W sumie, w tym jednym wymiarze, ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wynik wychodzi „na plus”.

 

Rezultaty poprawy sytuacji epidemicznej, która nastąpiła w drugiej połowie miesiąca – już po zakończeniu realizacji kwietniowego badania - będziemy mogli zapewne zaobserwować w maju. Czekamy z utęsknieniem na wiosnę i powrót do normalności. 

Account Director

Kantar Public