KANTAR Consumer Index =  4.4

-1.6

kwiecień
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2

Wiek

Informacje
 • do 24 5.1 Na górę
 • od 25 do 39 2.8 Na dół
 • od 40 do 54 7.5 Na górę
 • od 55 5.0 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 6.7 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  4.6 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -0.3 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 0.9 Na dół
 • Zasadnicze 4.6 Na górę
 • Średnie 6.5 Na górę
 • Wyższe 4.2 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -1.7 Na dół
 • 2 2.8 Na dół
 • 3+ 8.6 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -1.7
 • Menedżerowie
  • 7.4

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  2.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -2

 • G*  -1.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -2

 • GD  17.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +1

 • GD*  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -1

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.2 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.5

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -1

 • NBP 192.7 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +2.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  69

  +1
  Informacje

 • Popyt

  69

  +10
  Informacje


 • Zatrudnienie

  70

  +13
  Informacje

 • Inwestycje

  43

  -8
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar