KANTAR Consumer Index =  .6

-2.5

czerwiec
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2
-1.3
0.1

Wiek

Informacje
 • do 24 5.3 Na górę
 • od 25 do 39 0.2 Na dół
 • od 40 do 54 -0.1 Na dół
 • od 55 0.8 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 4.9 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -5.1 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  3.8 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -6.7 Na dół
 • Zasadnicze 0.9 Na górę
 • Średnie 4.0 Na górę
 • Wyższe 2.0 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -3.5 Na dół
 • 2 1.5 Na górę
 • 3+ 2.7 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -22.0
 • Menedżerowie
  • 8.5

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  1.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  -3.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -1

 • GD  12.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -3

 • GD*  3.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -7

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.4 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.2

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 192.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.9

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  58

  -12
  Informacje

 • Popyt

  71

  -10
  Informacje


 • Zatrudnienie

  71

  +41
  Informacje

 • Inwestycje

  38

  -8
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar