KANTAR Consumer Index =  3.1

-1.3

maj
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2
-1.3

Wiek

Informacje
 • do 24 3.5 Na górę
 • od 25 do 39 1.0 Na dół
 • od 40 do 54 3.8 Na górę
 • od 55 5.1 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 8.6 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -2.3 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  3.4 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 2.0 Na dół
 • Zasadnicze 2.2 Na dół
 • Średnie 4.9 Na górę
 • Wyższe 2.6 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -5.8 Na dół
 • 2 4.4 Na górę
 • 3+ 6.7 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -1.6
 • Menedżerowie
  • -0.2

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  2.0 Informacje

  Stan gospodarki

   0

 • G*  -2.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -1

 • GD  15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -2

 • GD*  10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +1

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.2 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  0

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 190.4 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -2.3

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  70

  +1
  Informacje

 • Popyt

  81

  +12
  Informacje


 • Zatrudnienie

  30

  -40
  Informacje

 • Inwestycje

  46

  +3
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar