KANTAR Consumer Index =  -0.9

-7.9

grudzień
2018
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
10
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6

Wiek

Informacje
 • do 24 3.8 Na górę
 • od 25 do 39 -7.4 Na dół
 • od 40 do 54 -3.7 Na dół
 • od 55 -0.2 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -0.7 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -2.3 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  1.5 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -8.0 Na dół
 • Zasadnicze -2.4 Na dół
 • Średnie 1.1 Na górę
 • Wyższe 7.3 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -5.9 Na dół
 • 2 -3.2 Na dół
 • 3+ 4.3 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -5.2
 • Menedżerowie
  • 7.5

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -3

 • G*  0.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -5

 • GD  15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -2

 • GD*  5.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -4

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 101.3 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.6

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -1

 • NBP 184.4 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -3.2

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  57

  -14
  Informacje

 • Popyt

  75

  +6
  Informacje


 • Zatrudnienie

  62

  -28
  Informacje

 • Inwestycje

  56

  -5
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar