KANTAR Consumer Index =  5.2

+4.6

lipiec
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2
-1.3
0.1
0.8

Wiek

Informacje
 • do 24 8.3 Na górę
 • od 25 do 39 6.7 Na górę
 • od 40 do 54 1.0 Na dół
 • od 55 6.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 6.0 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  1.3 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  11.1 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 1.3 Na dół
 • Zasadnicze 1.6 Na dół
 • Średnie 9.7 Na górę
 • Wyższe 5.8 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 6.1 Na górę
 • 2 -0.2 Na dół
 • 3+ 9.0 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -7.7
 • Menedżerowie
  • 5.2

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +2

 • G*  4.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +7

 • GD  16.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +4

 • GD*  10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +7

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.6

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.4

 • NBP 194,038.5 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +193846.2

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  50

  -8
  Informacje

 • Popyt

  58

  -13
  Informacje


 • Zatrudnienie

  74

  +3
  Informacje

 • Inwestycje

  49

  +11
  Informacje

Optymizm konsumentów jest kluczowy dla odbicia gospodarki po kryzysie

Epidemia koronawirusa i związany z nią lockdown nie tylko zaszkodziły polskiej gospodarce, ale i nadszarpnęły finanse wielu gospodarstw domowych. Lipiec wraz z coraz szybszym znoszeniem obostrzeń przyniósł poprawę nastrojów konsumenckich, jednak Consumer Index nadal jest na niskim, nie notowanym od 2015 roku poziomie. Sytuację swoich gospodarstw domowych Polacy oceniają lepiej od sytuacji całej gospodarki. Zazwyczaj jest tak, że o kryzysie gospodarczym najpierw słyszymy w medialnych doniesieniach, potem obserwujemy w otoczeniu, a dopiero na końcu odczuwamy we własnym portfelu. Obecnie, gdy obostrzenia znikają, zapominamy o zagrożeniu, a lato i wakacje dodatkowo sprzyjają optymizmowi. Możliwe, że prawdziwe efekty koronawirusowego kryzysu zobaczymy dopiero po wakacjach, czy nawet pod koniec roku. Firmy przestaną korzystać z antykryzysowych Tarcz i mogą zacząć zwalniać pracowników.

 

To, że optymizm społeczeństwa rośnie, nie oznacza, że lockdown przeszedł niezauważony. Co czwarte polskie gospodarstwo domowe deklaruje, że jego sytuacja pogorszyła się w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Dotychczas ten odsetek był względnie stały i równoważony przez podobny lub wyższy odsetek tych, którym się poprawiło. Od kwietnia więcej jest gospodarstw odczuwających pogorszenie niż poprawę.

 

Warto przypomnieć, że optymizm konsumentów jest kluczowy dla odbicia gospodarki po kryzysie. Konsumenci przekonani, że będzie dobrze, chętnie wydają pieniądze i dają firmom zarobić. Wewnętrzny popyt napędza gospodarkę i pozwala przedsiębiorcom myśleć o odrobieniu strat. Gdy konsumenci nie mają pieniędzy lub boją się je wydawać, uruchamia się ciąg niekorzystnych zjawisk: maleją wydatki, firmy nie zarabiają, zaczynają oszczędzać na pracownikach, którzy wydają jeszcze mniej itd.

 

Obserwowany pod koniec lipca wzrost liczby zachorowań, jeśli pociągnie za sobą nowe ograniczenia, może odwrócić korzystny trend w nastrojach ekonomicznych. Szczególnie ważne jest, by nie narastał pesymizm konsumentów, który na zasadzie samospełniającej się przepowiedni pogorszy sytuację całej gospodarki.


Agata Zadrożna

Account Manager

Kantar