KANTAR Consumer Index =  5.2

+4.6

lipiec
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2
-1.3
0.1
0.8

Wiek

Informacje
 • do 24 8.3 Na górę
 • od 25 do 39 6.7 Na górę
 • od 40 do 54 1.0 Na dół
 • od 55 6.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 6.0 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  1.3 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  11.1 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 1.3 Na dół
 • Zasadnicze 1.6 Na dół
 • Średnie 9.7 Na górę
 • Wyższe 5.8 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 6.1 Na górę
 • 2 -0.2 Na dół
 • 3+ 9.0 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -7.7
 • Menedżerowie
  • 5.2

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +2

 • G*  4.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +7

 • GD  16.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +4

 • GD*  10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +7

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.6

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.4

 • NBP 194,038.5 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +193846.2

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  50

  -8
  Informacje

 • Popyt

  58

  -13
  Informacje


 • Zatrudnienie

  74

  +3
  Informacje

 • Inwestycje

  49

  +11
  Informacje

Obawy o przyszłość

Wartość Kantar Consumer Index w kwietniu 2021 powróciła do poziomu z lutego tego roku i wynosi – 27,9.

Powolny trend wzrostowy, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy został zahamowany. Trzecia fala pandemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia nie nastrajały optymistycznie. Święta Wielkanocne, czas dla wielu Polaków bardzo ważny nie tylko ze względów religijnych, ale także rodzinnych, spędziliśmy w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. Alarmujące informacje dotyczące liczby zachorowań i liczby zgonów przyćmiewały radość świętowania. Kantar

 

Consumer Index pokazał utrzymujące się pesymistyczne opinie, ale także pogorszenie większości wskaźników. Szczególnie wyraźnie widać to, w przypadku ocen odnoszących się do ogólnej perspektywy - stanu i prognoz gospodarki kraju. Nie najlepiej myślimy o sytuacji ekonomicznej naszego kraju w kontekście przyszłego roku, a także w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydaje się, że silniej obawiamy się tego, co jest przed nami, niż borykania się z teraźniejszością. Nieco lepiej wyglądają oceny aktualnej sytuacji gospodarstw domowych. Można sądzić, że potrafimy radzić sobie w trudnych okolicznościach, chociaż tutaj także daleko do optymizmu. W sumie, w tym jednym wymiarze, ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wynik wychodzi „na plus”.

 

Rezultaty poprawy sytuacji epidemicznej, która nastąpiła w drugiej połowie miesiąca – już po zakończeniu realizacji kwietniowego badania - będziemy mogli zapewne zaobserwować w maju. Czekamy z utęsknieniem na wiosnę i powrót do normalności. 

Account Director

Kantar Public