KANTAR Consumer Index =  5.4

-4.6

lipiec
2018
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
6.4
5.6
4.7
9.8
6.3
Katastrofa w kopalni \"Zofiówka\", Protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych
10
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2

Wiek

Informacje
 • do 24 14.9 Na górę
 • od 25 do 39 9.5 Na górę
 • od 40 do 54 4.4 Na dół
 • od 55 6.1 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 5.1 Na dół
 • Miasto
  do 200 tys.
  4.7 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  7.4 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 6.7 Na górę
 • Zasadnicze 2.0 Na dół
 • Średnie 7.3 Na górę
 • Wyższe 6.8 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 1.7 Na dół
 • 2 4.4 Na dół
 • 3+ 8.3 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -7.9
 • Menedżerowie
  • -0.3

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -6

 • G*  3.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -3

 • GD  15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -3

 • GD*  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -5

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.4

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -1

 • NBP 178.0 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +3.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  62

  0
  Informacje

 • Popyt

  87

  +11
  Informacje


 • Zatrudnienie

  87

  +5
  Informacje

 • Inwestycje

  53

  +14
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar