KANTAR Consumer Index =  .3

+0.1

luty
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1

Wiek

Informacje
 • do 24 4.4 Na górę
 • od 25 do 39 -5.1 Na dół
 • od 40 do 54 1.5 Na górę
 • od 55 -0.8 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -4.3 Na dół
 • Miasto
  do 200 tys.
  2.9 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  3.7 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -5.7 Na dół
 • Zasadnicze -3.3 Na dół
 • Średnie 3.3 Na górę
 • Wyższe 5.2 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -5.2 Na dół
 • 2 -0.4 Na dół
 • 3+ 4.4 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -7.2
 • Menedżerowie
  • -2.5

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -1.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -6

 • G*  -2.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -6

 • GD  8.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -6

 • GD*  2.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -7

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 101.1 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  0

 • MPiPS 6.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +1

 • NBP 190.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +5

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  56

  -3
  Informacje

 • Popyt

  55

  0
  Informacje


 • Zatrudnienie

  55

  -13
  Informacje

 • Inwestycje

  22

  -32
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar