KANTAR Consumer Index =  2.

-3.4

sierpień
2018
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
5.6
4.7
9.8
6.3
Katastrofa w kopalni \"Zofiówka\", Protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych
10
5.4
2
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3

Wiek

Informacje
 • do 24 4.0 Na górę
 • od 25 do 39 4.0 Na górę
 • od 40 do 54 1.0 Na dół
 • od 55 2.0 Bez zmian

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 6.0 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  1.0 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -3.0 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 3.0 Na górę
 • Zasadnicze 0.0 Na dół
 • Średnie 3.0 Na górę
 • Wyższe 2.0 Bez zmian

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -6.0 Na dół
 • 2 0.0 Na dół
 • 3+ 8.0 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -12.0
 • Menedżerowie
  • 6.0

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  6.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +3

 • G*  0.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -3

 • GD  16.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +1

 • GD*  3.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -6

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  0

 • MPiPS 6.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +1

 • NBP 179.7 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.7

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  58

  -4
  Informacje

 • Popyt

  67

  -20
  Informacje


 • Zatrudnienie

  75

  -12
  Informacje

 • Inwestycje

  62

  +9
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar