KANTAR Consumer Index =  4.4

-1.6

kwiecień
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2

Wiek

Informacje
 • do 24 5.1 Na górę
 • od 25 do 39 2.8 Na dół
 • od 40 do 54 7.5 Na górę
 • od 55 5.0 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 6.7 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  4.6 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -0.3 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 0.9 Na dół
 • Zasadnicze 4.6 Na górę
 • Średnie 6.5 Na górę
 • Wyższe 4.2 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -1.7 Na dół
 • 2 2.8 Na dół
 • 3+ 8.6 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -1.7
 • Menedżerowie
  • 7.4

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  2.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -2

 • G*  -1.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -2

 • GD  17.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +1

 • GD*  9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -1

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.2 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.5

 • MPiPS 5.9 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 192.7 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +2.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  69

  +1
  Informacje

 • Popyt

  69

  +10
  Informacje


 • Zatrudnienie

  70

  +13
  Informacje

 • Inwestycje

  43

  -8
  Informacje

Obawy o przyszłość

Wartość Kantar Consumer Index w kwietniu 2021 powróciła do poziomu z lutego tego roku i wynosi – 27,9.

Powolny trend wzrostowy, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy został zahamowany. Trzecia fala pandemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia nie nastrajały optymistycznie. Święta Wielkanocne, czas dla wielu Polaków bardzo ważny nie tylko ze względów religijnych, ale także rodzinnych, spędziliśmy w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. Alarmujące informacje dotyczące liczby zachorowań i liczby zgonów przyćmiewały radość świętowania. Kantar

 

Consumer Index pokazał utrzymujące się pesymistyczne opinie, ale także pogorszenie większości wskaźników. Szczególnie wyraźnie widać to, w przypadku ocen odnoszących się do ogólnej perspektywy - stanu i prognoz gospodarki kraju. Nie najlepiej myślimy o sytuacji ekonomicznej naszego kraju w kontekście przyszłego roku, a także w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydaje się, że silniej obawiamy się tego, co jest przed nami, niż borykania się z teraźniejszością. Nieco lepiej wyglądają oceny aktualnej sytuacji gospodarstw domowych. Można sądzić, że potrafimy radzić sobie w trudnych okolicznościach, chociaż tutaj także daleko do optymizmu. W sumie, w tym jednym wymiarze, ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wynik wychodzi „na plus”.

 

Rezultaty poprawy sytuacji epidemicznej, która nastąpiła w drugiej połowie miesiąca – już po zakończeniu realizacji kwietniowego badania - będziemy mogli zapewne zaobserwować w maju. Czekamy z utęsknieniem na wiosnę i powrót do normalności. 

Account Director

Kantar Public