KANTAR Consumer Index =  1.2

-2.4

październik
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2
-1.3
0.1
0.8
1.7
2.2
-7.5

Wiek

Informacje
 • do 24 5.9 Na górę
 • od 25 do 39 -2.4 Na dół
 • od 40 do 54 0.7 Na dół
 • od 55 2.2 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 4.4 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  1.6 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -5.5 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 4.6 Na górę
 • Zasadnicze 2.7 Na górę
 • Średnie -0.5 Na dół
 • Wyższe -1.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -8.4 Na dół
 • 2 1.6 Na górę
 • 3+ 7.1 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 15.1
 • Menedżerowie
  • -2.5

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  2.0 Informacje

  Stan gospodarki

   0

 • G*  -6.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -5

 • GD  16.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  0

 • GD*  4.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.6 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.3

 • MPiPS 5.0 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 203.0 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.1

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  72

  +1
  Informacje

 • Popyt

  76

  +39
  Informacje


 • Zatrudnienie

  48

  -14
  Informacje

 • Inwestycje

  42

  +23
  Informacje

Jest marnie, ale wierzymy w poprawę

Wskaźnik Kantar Consumer Index wzrósł w maju w stosunku do kwietnia o 6,8 pp. Wielu konsumentów najwyraźniej wierzy, że najgorsze już za nami. Wzrost ocen w niewielkim stopniu dotyczy oceny obecnej sytuacji, która ogólnie rzecz biorąc postrzegana jest podobnie jak miesiąc wcześniej, natomiast radykalnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji za rok, zarówno własnego gospodarstwa domowego (+14 pp) jak i gospodarki kraju (+25 pp).

 

Ocena dynamiki sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa jak i gospodarki kraju, radykalnie się zmienia wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem podstawowym patrzą w przyszłość zdecydowanie bardziej optymistycznie niż te z wykształceniem wyższym. Wynika to zapewne po części z faktu, że w większym stopniu są one beneficjentami pomocy publicznej związanej z pandemią, ale po części również z niższej świadomości długofalowych skutków ekonomicznych tego, co dzieje się obecnie.


Krzysztof Siekierski

Innovation Domain Lead

Kantar