KANTAR Consumer Index =  1.2

-2.4

październik
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2
-1.3
0.1
0.8
1.7
2.2
-7.5

Wiek

Informacje
 • do 24 5.9 Na górę
 • od 25 do 39 -2.4 Na dół
 • od 40 do 54 0.7 Na dół
 • od 55 2.2 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 4.4 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  1.6 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -5.5 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 4.6 Na górę
 • Zasadnicze 2.7 Na górę
 • Średnie -0.5 Na dół
 • Wyższe -1.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -8.4 Na dół
 • 2 1.6 Na górę
 • 3+ 7.1 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 15.1
 • Menedżerowie
  • -2.5

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  2.0 Informacje

  Stan gospodarki

   0

 • G*  -6.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -5

 • GD  16.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  0

 • GD*  4.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.6 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.3

 • MPiPS 5.1 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 203.0 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.1

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  72

  +1
  Informacje

 • Popyt

  76

  +39
  Informacje


 • Zatrudnienie

  48

  -14
  Informacje

 • Inwestycje

  42

  +23
  Informacje

Obawy o przyszłość

Wartość Kantar Consumer Index w kwietniu 2021 powróciła do poziomu z lutego tego roku i wynosi – 27,9.

Powolny trend wzrostowy, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy został zahamowany. Trzecia fala pandemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia nie nastrajały optymistycznie. Święta Wielkanocne, czas dla wielu Polaków bardzo ważny nie tylko ze względów religijnych, ale także rodzinnych, spędziliśmy w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. Alarmujące informacje dotyczące liczby zachorowań i liczby zgonów przyćmiewały radość świętowania. Kantar

 

Consumer Index pokazał utrzymujące się pesymistyczne opinie, ale także pogorszenie większości wskaźników. Szczególnie wyraźnie widać to, w przypadku ocen odnoszących się do ogólnej perspektywy - stanu i prognoz gospodarki kraju. Nie najlepiej myślimy o sytuacji ekonomicznej naszego kraju w kontekście przyszłego roku, a także w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydaje się, że silniej obawiamy się tego, co jest przed nami, niż borykania się z teraźniejszością. Nieco lepiej wyglądają oceny aktualnej sytuacji gospodarstw domowych. Można sądzić, że potrafimy radzić sobie w trudnych okolicznościach, chociaż tutaj także daleko do optymizmu. W sumie, w tym jednym wymiarze, ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wynik wychodzi „na plus”.

 

Rezultaty poprawy sytuacji epidemicznej, która nastąpiła w drugiej połowie miesiąca – już po zakończeniu realizacji kwietniowego badania - będziemy mogli zapewne zaobserwować w maju. Czekamy z utęsknieniem na wiosnę i powrót do normalności. 

Account Director

Kantar Public