KANTAR Consumer Index =  6.

+5.7

marzec
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
7.8
5.4
7
-0.9
0.2
0.3
6
4.4
3.1
0.6
5.2
2.1
3.6

Wiek

Informacje
 • do 24 7.5 Na górę
 • od 25 do 39 12.4 Na górę
 • od 40 do 54 5.4 Na dół
 • od 55 3.3 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 5.4 Na dół
 • Miasto
  do 200 tys.
  4.8 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  9.6 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 3.2 Na dół
 • Zasadnicze 2.4 Na dół
 • Średnie 8.7 Na górę
 • Wyższe 8.6 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 4.0 Na dół
 • 2 2.1 Na dół
 • 3+ 11.3 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 8.5
 • Menedżerowie
  • 5.8

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  4.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +5

 • G*  1.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +3

 • GD  16.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +8

 • GD*  10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +8

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 101.7 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.6

 • MPiPS 6.1 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 190.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  68

  +12
  Informacje

 • Popyt

  59

  +4
  Informacje


 • Zatrudnienie

  57

  +2
  Informacje

 • Inwestycje

  51

  +29
  Informacje

Negatywne odbicie

Po delikatnej poprawie nastrojów ekonomicznych Polaków w maju, czerwiec to miesiąc dramatycznej korekty. Niemal wszystkie składniki wskaźnika tąpnęły. W maju ocena obecnej sytuacji pozostawała na stabilnym poziomie, a przewidywania co do przyszłości były wręcz optymistyczne. W czerwcu oba wskaźniki, zarówno te dotyczące oceny obecnej sytuacji, jak i dotyczące przyszłości zanotowały mocne spadki. Możliwe, że dopiero teraz konsumenci zaczynają odczuwać realne skutki ekonomiczne pandemii i ich obawy znacząco wzrosły.

 

Odczucie, że sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego pogorszyła się w stosunku do sytuacji sprzed roku wyraźnie rośnie wraz z wykształceniem i dochodami, a maleje wraz z wiekiem. Wniosek, negatywne skutki pandemii dotykają w większym stopniu konsumentów młodszych i lepiej uposażonych. To oni głównie odczuwają negatywne skutki zamrożenia gospodarki.

 

Obserwując zmienność wskaźnika w ostatnich miesiącach można jednak spodziewać się, że odmrażanie gospodarki i częściowy przynajmniej powrót do konsumpcji, zakupów, korzystania z usług może  spowodować kolejne korekty trendów.

 

Kuba Antoszewski

PR Manager

Kantar