KANTAR Consumer Index =  -7.5

-9.7

kwiecień
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2
-1.3
0.1
0.8
1.7
2.2
-7.5
-0.7
-16.4

Wiek

Informacje
 • do 24 3.2 Na górę
 • od 25 do 39 -10.8 Na dół
 • od 40 do 54 -18.1 Na dół
 • od 55 -5.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -4.5 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -5.6 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -16.8 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 10.4 Na górę
 • Zasadnicze 4.9 Na górę
 • Średnie -17.7 Na dół
 • Wyższe -24.1 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 0.0 Na górę
 • 2 0.0 Na górę
 • 3+ 0.0 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 0.0
 • Menedżerowie
  • 0.0

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  -17.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -13

 • GD  34.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +17

 • GD*  1.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -4

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 104.7 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.1

 • MPiPS 5.8 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +0.4

 • NBP 204.9 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -1

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  9

  -59
  Informacje

 • Popyt

  -17

  -64
  Informacje


 • Zatrudnienie

  0

  -41
  Informacje

 • Inwestycje

  1

  -15
  Informacje

Negatywne odbicie

Po delikatnej poprawie nastrojów ekonomicznych Polaków w maju, czerwiec to miesiąc dramatycznej korekty. Niemal wszystkie składniki wskaźnika tąpnęły. W maju ocena obecnej sytuacji pozostawała na stabilnym poziomie, a przewidywania co do przyszłości były wręcz optymistyczne. W czerwcu oba wskaźniki, zarówno te dotyczące oceny obecnej sytuacji, jak i dotyczące przyszłości zanotowały mocne spadki. Możliwe, że dopiero teraz konsumenci zaczynają odczuwać realne skutki ekonomiczne pandemii i ich obawy znacząco wzrosły.

 

Odczucie, że sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego pogorszyła się w stosunku do sytuacji sprzed roku wyraźnie rośnie wraz z wykształceniem i dochodami, a maleje wraz z wiekiem. Wniosek, negatywne skutki pandemii dotykają w większym stopniu konsumentów młodszych i lepiej uposażonych. To oni głównie odczuwają negatywne skutki zamrożenia gospodarki.

 

Obserwując zmienność wskaźnika w ostatnich miesiącach można jednak spodziewać się, że odmrażanie gospodarki i częściowy przynajmniej powrót do konsumpcji, zakupów, korzystania z usług może  spowodować kolejne korekty trendów.

 

Kuba Antoszewski

PR Manager

Kantar