KANTAR Consumer Index =  -27.9

-1.4

kwiecień
2021
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5
-13.7
-12.2

Wiek

Informacje
 • do 24 -26.5 Na górę
 • od 25 do 39 -36.6 Na dół
 • od 40 do 54 -32.4 Na dół
 • od 55 -21.1 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -28.3 Na dół
 • Miasto
  do 200 tys.
  -28.0 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -26.7 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -23.5 Na górę
 • Zasadnicze -27.3 Na górę
 • Średnie -28.8 Na dół
 • Wyższe -30.2 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -26.6 Na górę
 • 2 -26.6 Na górę
 • 3+ -30.1 Na dół

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -45.5
 • Menedżerowie
  • -28.7

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -33.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  -29.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -5

 • GD  2.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  0

 • GD*  -10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  0

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.2 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.8

 • MPiPS 6.4 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 200.2 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +0.2

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  54

  -4
  Informacje

 • Popyt

  42

  +45
  Informacje


 • Zatrudnienie

  0

  0
  Informacje

 • Inwestycje

  48

  +41
  Informacje

Czekamy na rozwój wypadków

Kolejny miesiąc delikatnego wzrostu Indexu. Należy zwrócić uwagę zarówno na fakt, że jest to trzeci pod rząd wynik wzrostowy, jak i na dynamikę zmian.

 

Kontynuacja trendu wzrostowego napawa optymizmem, zwłaszcza, że poprawa lub stabilizacja wskaźnika dotyczy właściwie wszystkich elementów składowych, a więc zarówno tych dotyczących sytuacji obecnej, jak i prognozowanej, naszego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki kraju. Ten spójny ruch poszczególnych wskaźników stabilizuje optymizm konsumencki.

 

Stabilności zmian wskaźników towarzyszy jednak niska dynamika. Wzrost jest powolny i z jednej strony świadczy to o rozpoczętym procesie odbudowy optymizmu konsumenckiego, ale z drugiej, że proces ten będzie zapewne długotrwały.

 

Ponadto powolność wzrostu może świadczyć o ciągłej ostrożności konsumentów w diagnozowaniu obecnej i spodziewanej sytuacji ekonomicznej. Prognozowana, czwarta fala koronawirusa budzi z pewnością niepokój, zwłaszcza w sytuacji relatywnie niskiego poziomu zaszczepienia Polaków.

 

Mija wrzesień, dzieci i młodzież wróciły do szkół, to ważny test na faktyczne zagrożenie ze strony koronawirusa. Najbliższe miesiące pokażą, czy obawy znaczącej części konsumentów są uzasadnione.


PR Manager

Kantar