KANTAR Consumer Index =  -12.2

+1.5

wrzesień
2021
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5
-13.7
-12.2

Wiek

Informacje
 • do 24 -14.8 Na dół
 • od 25 do 39 -11.9 Na górę
 • od 40 do 54 -13.9 Na dół
 • od 55 -9.3 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -11.5 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -11.1 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -16.0 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -7.3 Na górę
 • Zasadnicze -7.8 Na górę
 • Średnie -14.8 Na dół
 • Wyższe -16.3 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -13.9 Na dół
 • 2 -10.3 Na górę
 • 3+ -13.2 Na dół

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -16.2
 • Menedżerowie
  • -19.9

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -16.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +2

 • G*  -15.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -2

 • GD  7.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -2

 • GD*  0.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 105.5 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.5

 • MPiPS 5.8 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 205.8 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +1.5

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  48

  -8
  Informacje

 • Popyt

  66

  +8
  Informacje


 • Zatrudnienie

  71

  +22
  Informacje

 • Inwestycje

  55

  +1
  Informacje

Czekamy na rozwój wypadków

Kolejny miesiąc delikatnego wzrostu Indexu. Należy zwrócić uwagę zarówno na fakt, że jest to trzeci pod rząd wynik wzrostowy, jak i na dynamikę zmian.

 

Kontynuacja trendu wzrostowego napawa optymizmem, zwłaszcza, że poprawa lub stabilizacja wskaźnika dotyczy właściwie wszystkich elementów składowych, a więc zarówno tych dotyczących sytuacji obecnej, jak i prognozowanej, naszego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki kraju. Ten spójny ruch poszczególnych wskaźników stabilizuje optymizm konsumencki.

 

Stabilności zmian wskaźników towarzyszy jednak niska dynamika. Wzrost jest powolny i z jednej strony świadczy to o rozpoczętym procesie odbudowy optymizmu konsumenckiego, ale z drugiej, że proces ten będzie zapewne długotrwały.

 

Ponadto powolność wzrostu może świadczyć o ciągłej ostrożności konsumentów w diagnozowaniu obecnej i spodziewanej sytuacji ekonomicznej. Prognozowana, czwarta fala koronawirusa budzi z pewnością niepokój, zwłaszcza w sytuacji relatywnie niskiego poziomu zaszczepienia Polaków.

 

Mija wrzesień, dzieci i młodzież wróciły do szkół, to ważny test na faktyczne zagrożenie ze strony koronawirusa. Najbliższe miesiące pokażą, czy obawy znaczącej części konsumentów są uzasadnione.


PR Manager

Kantar