KANTAR Consumer Index =  -18.5

-1.3

lipiec
2021
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5
-13.7
-12.2
-21.8
-27.6
-25.8
-30.3

Wiek

Informacje
 • do 24 -10.8 Na górę
 • od 25 do 39 -19.1 Na dół
 • od 40 do 54 -19.4 Na dół
 • od 55 -16.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -15.5 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -14.9 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -32.3 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -12.4 Na górę
 • Zasadnicze -14.8 Na górę
 • Średnie -18.7 Na dół
 • Wyższe -26.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -19.3 Na dół
 • 2 -20.1 Na dół
 • 3+ -16.4 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -15.9
 • Menedżerowie
  • -27.2

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -21.0 Informacje

  Stan gospodarki

   0

 • G*  -20.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -5

 • GD  5.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -1

 • GD*  -6.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 104.4 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.3

 • MPiPS 5.9 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 202.0 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  50

  -16
  Informacje

 • Popyt

  81

  +24
  Informacje


 • Zatrudnienie

  57

  +22
  Informacje

 • Inwestycje

  53

  +6
  Informacje

Światełko w tunelu

Rok 2023 rozpoczyna się pozytywnie w świetle wartości wskaźników nastrojów konsumenckich odnotowanych w styczniu. Zarówno ocena gospodarki krajowej, jak i budżetu gospodarstw domowych, poprawia się już trzeci miesiąc z rzędu, co może świadczyć o tym, że Polacy powoli zaczynają patrzeć bardziej optymistycznie na finanse. Na poprawę tą szczególnie wpływa bardziej pozytywne (i mniej negatywne) spojrzenie Polaków na przyszłość. Miejmy więc nadzieję, że prognozy te zaczną się spełniać.  

Anna Trząsalska

Strategic Social Research Specialist

Kantar Public