KANTAR Consumer Index =  -20.9

-3.2

październik
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-7.5
-0.7
-16.4
-8.7
-15.1
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9

Wiek

Informacje
 • do 24 -21.6 Na dół
 • od 25 do 39 -23.4 Na dół
 • od 40 do 54 -20.7 Na górę
 • od 55 -17.9 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -19.2 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -22.3 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -21.5 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -22.0 Na dół
 • Zasadnicze -18.9 Na górę
 • Średnie -19.1 Na górę
 • Wyższe -24.6 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -28.2 Na dół
 • 2 -20.6 Na górę
 • 3+ -17.5 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -43.9
 • Menedżerowie
  • -32.6

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -19.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -6

 • G*  -22.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -4

 • GD  8.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -1

 • GD*  -9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.2 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.3

 • MPiPS 6.1 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 203.8 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +0.6

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  22

  -7
  Informacje

 • Popyt

  -28

  -20
  Informacje


 • Zatrudnienie

  11

  +11
  Informacje

 • Inwestycje

  -1

  +14
  Informacje

Obawy o przyszłość

Wartość Kantar Consumer Index w kwietniu 2021 powróciła do poziomu z lutego tego roku i wynosi – 27,9.

Powolny trend wzrostowy, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy został zahamowany. Trzecia fala pandemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia nie nastrajały optymistycznie. Święta Wielkanocne, czas dla wielu Polaków bardzo ważny nie tylko ze względów religijnych, ale także rodzinnych, spędziliśmy w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. Alarmujące informacje dotyczące liczby zachorowań i liczby zgonów przyćmiewały radość świętowania. Kantar

 

Consumer Index pokazał utrzymujące się pesymistyczne opinie, ale także pogorszenie większości wskaźników. Szczególnie wyraźnie widać to, w przypadku ocen odnoszących się do ogólnej perspektywy - stanu i prognoz gospodarki kraju. Nie najlepiej myślimy o sytuacji ekonomicznej naszego kraju w kontekście przyszłego roku, a także w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydaje się, że silniej obawiamy się tego, co jest przed nami, niż borykania się z teraźniejszością. Nieco lepiej wyglądają oceny aktualnej sytuacji gospodarstw domowych. Można sądzić, że potrafimy radzić sobie w trudnych okolicznościach, chociaż tutaj także daleko do optymizmu. W sumie, w tym jednym wymiarze, ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wynik wychodzi „na plus”.

 

Rezultaty poprawy sytuacji epidemicznej, która nastąpiła w drugiej połowie miesiąca – już po zakończeniu realizacji kwietniowego badania - będziemy mogli zapewne zaobserwować w maju. Czekamy z utęsknieniem na wiosnę i powrót do normalności. 

Account Director

Kantar Public