KANTAR Consumer Index =  -20.9

-3.2

październik
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-7.5
-0.7
-16.4
-8.7
-15.1
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9

Wiek

Informacje
 • do 24 -21.6 Na dół
 • od 25 do 39 -23.4 Na dół
 • od 40 do 54 -20.7 Na górę
 • od 55 -17.9 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -19.2 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -22.3 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -21.5 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -22.0 Na dół
 • Zasadnicze -18.9 Na górę
 • Średnie -19.1 Na górę
 • Wyższe -24.6 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -28.2 Na dół
 • 2 -20.6 Na górę
 • 3+ -17.5 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -43.9
 • Menedżerowie
  • -32.6

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -19.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -6

 • G*  -22.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -4

 • GD  8.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -1

 • GD*  -9.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.2 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.3

 • MPiPS 6.1 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 203.8 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +0.6

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  22

  -7
  Informacje

 • Popyt

  -28

  -20
  Informacje


 • Zatrudnienie

  11

  +11
  Informacje

 • Inwestycje

  -1

  +14
  Informacje

Poczekalnia do kryzysu

Październik przynosi nam mieszane uczucia odnośnie stanu gospodarki kraju, a także statusu finansowego gospodarstw domowych. Z jednej strony Polacy nie wzrasta poziom negatywnych odpowiedzi odnośnie stanu obecnego, ale z drugiej strony – narasta obawa o przyszłość. W efekcie społeczeństwo jest obecnie w stanie oczekiwania na zapowiadany kryzys – wzrost cen prądu czy węgla, a także kolejne postępy inflacji.

W kolejnych miesiącach przekonamy się, czy te obawy przełożą się na pogorszenie wskaźników nastrojów ekonomicznych dotyczących bieżącej sytuacji.

 

Anna Trząsalska

Strategic Social Research Specialist

Kantar Public