KANTAR Consumer Index =  -29.7

+4.4

grudzień
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-7.5
-0.7
-16.4
-8.7
-15.1
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9

Wiek

Informacje
 • do 24 -27.3 Na górę
 • od 25 do 39 -37.0 Na dół
 • od 40 do 54 -30.3 Na dół
 • od 55 -27.1 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -26.3 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -31.5 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -32.4 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -29.3 Na górę
 • Zasadnicze -27.8 Na górę
 • Średnie -28.7 Na górę
 • Wyższe -33.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -29.3 Na górę
 • 2 -27.7 Na górę
 • 3+ -32.0 Na dół

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -42.4
 • Menedżerowie
  • -32.6

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -32.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +4

 • G*  -31.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +9

 • GD  0.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -2

 • GD*  -15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +5

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.1

 • MPiPS 6.1 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 202.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -0.9

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  -4

  -30
  Informacje

 • Popyt

  -27

  -32
  Informacje


 • Zatrudnienie

  0

  0
  Informacje

 • Inwestycje

  26

  +41
  Informacje

Obawy o przyszłość

Wartość Kantar Consumer Index w kwietniu 2021 powróciła do poziomu z lutego tego roku i wynosi – 27,9.

Powolny trend wzrostowy, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy został zahamowany. Trzecia fala pandemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia nie nastrajały optymistycznie. Święta Wielkanocne, czas dla wielu Polaków bardzo ważny nie tylko ze względów religijnych, ale także rodzinnych, spędziliśmy w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego. Alarmujące informacje dotyczące liczby zachorowań i liczby zgonów przyćmiewały radość świętowania. Kantar

 

Consumer Index pokazał utrzymujące się pesymistyczne opinie, ale także pogorszenie większości wskaźników. Szczególnie wyraźnie widać to, w przypadku ocen odnoszących się do ogólnej perspektywy - stanu i prognoz gospodarki kraju. Nie najlepiej myślimy o sytuacji ekonomicznej naszego kraju w kontekście przyszłego roku, a także w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydaje się, że silniej obawiamy się tego, co jest przed nami, niż borykania się z teraźniejszością. Nieco lepiej wyglądają oceny aktualnej sytuacji gospodarstw domowych. Można sądzić, że potrafimy radzić sobie w trudnych okolicznościach, chociaż tutaj także daleko do optymizmu. W sumie, w tym jednym wymiarze, ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wynik wychodzi „na plus”.

 

Rezultaty poprawy sytuacji epidemicznej, która nastąpiła w drugiej połowie miesiąca – już po zakończeniu realizacji kwietniowego badania - będziemy mogli zapewne zaobserwować w maju. Czekamy z utęsknieniem na wiosnę i powrót do normalności. 

Account Director

Kantar Public