KANTAR Consumer Index =  -21.8

-9.6

październik
2021
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5
-13.7
-12.2
-21.8
-27.6
-25.8
-30.3
-24.7
-29.3
-33.9

Wiek

Informacje
  • do 24 -22.3 Na dół
  • od 25 do 39 -20.4 Na górę
  • od 40 do 54 -30.1 Na dół
  • od 55 -13.5 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
  • Wieś -17.1 Na górę
  • Miasto
    do 200 tys.
    -23.1 Na dół
  • Miasto
    pow. 200 tys.
    -28.5 Na dół

Wykształcenie

Informacje
  • Podstawowe/ gimnazjalne -11.4 Na górę
  • Zasadnicze -20.4 Na górę
  • Średnie -23.6 Na dół
  • Wyższe -27.9 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
  • 1 -19.8 Na górę
  • 2 -21.3 Na górę
  • 3+ -23.7 Na dół

Zatrudnienie

Informacje
  • Bezrobotni
    • -14.1
  • Menedżerowie
    • -35.8

Dane szczegółowe

Informacje
  • G  -27.0 Informacje

    Stan gospodarki

     -11

  • G*  -24.0 Informacje

    Stan gospodarki - prognoza

    -9

  • GD  5.0 Informacje

    Stan gosp. domowych

    -2

  • GD*  -11.0 Informacje

    Stan gosp. domowych - prognoza

    -11

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
  • GUS 105.9 Informacje

    Wydatki na konsumpcję

    +0.4

  • MPiPS 5.6 Informacje

    Stopa bezrobocia

    -0.2

  • NBP 205.8 Informacje

    Wartość kredytów konsumpcyjnych

    0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
  • Koniunktura

    65

    +17
    Informacje

  • Popyt

    55

    -11
    Informacje


  • Zatrudnienie

    57

    -14
    Informacje

  • Inwestycje

    41

    -14
    Informacje

Wzrost napędzany obojętnością

 

W czerwcu wynik Consumer Indexu wskazuje na coraz większy optymizm, czego skutkiem, w dłuższej perspektywie, jest kontynuacja trendu wzrostowego. Szczególnie wzrost indeksu nastrojów można odnotować w stosunku do prognozy sytuacji ekonomicznej kraju oraz oceny zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Z pozoru wygląda więc na to, że sytuacja się poprawia, jednak, gdy przyjrzymy się wynikom dokładnie, to w tych zmianach dostrzeżemy tendencję do spadku negatywnych opinii na rzecz tych obojętnych. Tak więc sytuacja finansowa gospodarstw domowych częściej się nie zmienia w stosunku do sytuacji sprzed roku, a także Polacy częściej twierdzą, że sytuacja ekonomiczna Polski za rok się nie zmieni. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być poziom inflacji, który zaczął rosnąć i pogarszać status materialny Polaków właśnie w zeszłym roku.

 

Niebawem przekonamy się czy i kiedy Consumer Index będzie napędzany przez optymizm, a nie przez obojętność. 


Anna Trząsalska

Strategic Social Research Specialist

Kantar Public