KANTAR Consumer Index =  -31.6

-1.9

styczeń
2021
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-8.7
-15.1
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5

Wiek

Informacje
 • do 24 -26.6 Na górę
 • od 25 do 39 -31.3 Na górę
 • od 40 do 54 -34.6 Na dół
 • od 55 -27.3 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -32.4 Na dół
 • Miasto
  do 200 tys.
  -31.3 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -30.6 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -27.2 Na górę
 • Zasadnicze -30.2 Na górę
 • Średnie -33.7 Na dół
 • Wyższe -33.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -29.2 Na górę
 • 2 -33.0 Na dół
 • 3+ -31.7 Na dół

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -35.9
 • Menedżerowie
  • -31.5

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -38.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -6

 • G*  -26.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +5

 • GD  0.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  0

 • GD*  -10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +5

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.4 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.6

 • MPiPS 6.5 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +0.4

 • NBP 201.2 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -1.1

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  6

  +10
  Informacje

 • Popyt

  9

  +36
  Informacje


 • Zatrudnienie

  0

  0
  Informacje

 • Inwestycje

  29

  +3
  Informacje

Nastroje zależą od szczepień

Lipiec przynosi nieznaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich. Można zaryzykować tezę, że utrzymuje się ograniczone zaufanie do obietnic rządu związanych z wdrażaniem programów pomocowych i szerokim wykorzystaniem środków unijnych z planu odbudowy. Nadal bowiem dominuje sceptyczna ocena przyszłej sytuacji gospodarczej oraz spodziewanej sytuacji gospodarstwa domowego. Obawy co do spodziewanej sytuacji gospodarczej kraju częściej wyrażają osoby w wieku średnim, czynne zawodowo, z wykształceniem średnim lub wyższym oraz lepiej zarabiające.

 

 

W ubiegłym roku, podobnie jak w 2021, obserwowaliśmy poprawę nastrojów w okresie późnej wiosny, przypomnijmy, że był to okres łagodzenia najbardziej drastycznych obostrzeń, następnie stabilizację w okresie letnim i silny spadek na jesieni. Zdecydowana poprawa nastrojów w 2021 nastąpiła wraz z wdrożeniem programu szczepień. Wydaje się, że obecnie również to szczepienia zdecydują, czy zaliczymy kolejny, jesienny spadek nastrojów. Europa została zaatakowana przez wariant Delta koronawirusa, a jedynym sprawdzonym sposobem na złagodzenie jego skutków jest szczepienie. Niestety tempo szczepień zwolniło i jeśli nie uda się go zwiększyć, może nam grozić powrót do dotkliwych społecznie i ekonomicznie obostrzeń. A wraz z nimi możemy spodziewać się również dalszego spadku nastrojów konsumenckich.


 

PR Manager

Kantar