KANTAR Consumer Index =  -15.1

-6.4

sierpień
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
1.7
2.2
-7.5
-0.7
-16.4
-8.7
-15.1
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9

Wiek

Informacje
 • do 24 -17.9 Na dół
 • od 25 do 39 -9.1 Na górę
 • od 40 do 54 -18.8 Na dół
 • od 55 -11.2 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -15.0 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -14.5 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -16.6 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -13.4 Na górę
 • Zasadnicze -15.3 Na dół
 • Średnie -15.9 Na dół
 • Wyższe -15.2 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -15.8 Na dół
 • 2 -15.5 Na dół
 • 3+ -14.3 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -2.2
 • Menedżerowie
  • -31.6

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -13.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -7

 • G*  -15.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -8

 • GD  10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -2

 • GD*  -6.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -8

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.3

 • MPiPS 6.1 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 202.5 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +0.7

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  20

  +19
  Informacje

 • Popyt

  49

  +52
  Informacje


 • Zatrudnienie

  17

  +17
  Informacje

 • Inwestycje

  33

  +78
  Informacje

Lepsza przyszłość?

Po raczej delikatnych i stabilnych wzrostach w pierwszych miesiącach roku obserwujemy duży, pozytywny skok nastrojów. Rozwijająca się akcje szczepień, luzowanie obostrzeń, otwarte ogródki w restauracjach i pozwalająca na korzystanie z nich ładna pogoda nastrajają optymistycznie.

 

Można zauważyć, że za tak silnym odbiciem Indexu kryje się głównie wysoka ocena spodziewanej sytuacji, zarówno sytuacji gospodarczej kraju jak i gospodarstw domowych.

Oprócz luzowanych obostrzeń nie sposób nie zwrócić uwagi na spodziewany zastrzyk europejskiej pomocy finansowej. Niezależnie od perturbacji politycznych wokół funduszu pomocowego, konsumenci uznali, że środki te prędzej czy później poprawią kondycję gospodarki kraju i ich indywidualną sytuację finansową.

 

Kolejne dni przynoszą informacje o malejącej liczbie zachorowań i zgonów spowodowanych wirusem Covid-19, co pozwala sądzić, że zarówno wprowadzane wcześniej obostrzenia, jak i akcja szczepień zaczynają przynosić rezultaty. A nic tak nie przywraca wiary w lepszą przyszłość, jak poczucie odzyskiwania kontroli nad pandemią.


 

PR Manager

Kantar