KANTAR Consumer Index =  .1

+1.4

grudzień
2019
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
0.6
5.2
2.1
3.6
1.2
-1.3
0.1
0.8
1.7
2.2
-7.5
-0.7
-16.4

Wiek

Informacje
 • do 24 3.6 Na górę
 • od 25 do 39 2.5 Na górę
 • od 40 do 54 2.5 Na górę
 • od 55 -5.4 Na dół

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 3.5 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -3.9 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  1.6 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -2.4 Na dół
 • Zasadnicze -1.5 Na dół
 • Średnie 0.3 Na górę
 • Wyższe 4.1 Na górę

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -7.7 Na dół
 • 2 -4.4 Na dół
 • 3+ 9.8 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -7.8
 • Menedżerowie
  • -0.1

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -2.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -2

 • G*  -5.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +5

 • GD  12.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  0

 • GD*  2.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +1

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 102.5 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  0

 • MPiPS 5.2 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +0.1

 • NBP 203.8 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  62

  +3
  Informacje

 • Popyt

  48

  -8
  Informacje


 • Zatrudnienie

  64

  -8
  Informacje

 • Inwestycje

  40

  -2
  Informacje

Nastroje zależą od szczepień

Lipiec przynosi nieznaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich. Można zaryzykować tezę, że utrzymuje się ograniczone zaufanie do obietnic rządu związanych z wdrażaniem programów pomocowych i szerokim wykorzystaniem środków unijnych z planu odbudowy. Nadal bowiem dominuje sceptyczna ocena przyszłej sytuacji gospodarczej oraz spodziewanej sytuacji gospodarstwa domowego. Obawy co do spodziewanej sytuacji gospodarczej kraju częściej wyrażają osoby w wieku średnim, czynne zawodowo, z wykształceniem średnim lub wyższym oraz lepiej zarabiające.

 

 

W ubiegłym roku, podobnie jak w 2021, obserwowaliśmy poprawę nastrojów w okresie późnej wiosny, przypomnijmy, że był to okres łagodzenia najbardziej drastycznych obostrzeń, następnie stabilizację w okresie letnim i silny spadek na jesieni. Zdecydowana poprawa nastrojów w 2021 nastąpiła wraz z wdrożeniem programu szczepień. Wydaje się, że obecnie również to szczepienia zdecydują, czy zaliczymy kolejny, jesienny spadek nastrojów. Europa została zaatakowana przez wariant Delta koronawirusa, a jedynym sprawdzonym sposobem na złagodzenie jego skutków jest szczepienie. Niestety tempo szczepień zwolniło i jeśli nie uda się go zwiększyć, może nam grozić powrót do dotkliwych społecznie i ekonomicznie obostrzeń. A wraz z nimi możemy spodziewać się również dalszego spadku nastrojów konsumenckich.


 

PR Manager

Kantar