KANTAR Consumer Index =  -33.9

-4.6

kwiecień
2022
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5
-13.7
-12.2
-21.8
-27.6
-25.8
-30.3
-24.7
-29.3
-33.9

Wiek

Informacje
 • do 24 -29.7 Na górę
 • od 25 do 39 -33.8 Na górę
 • od 40 do 54 -39.5 Na dół
 • od 55 -29.9 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -32.9 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -32.4 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -39.3 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -26.3 Na górę
 • Zasadnicze -28.6 Na górę
 • Średnie -36.2 Na dół
 • Wyższe -40.3 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -29.3 Na górę
 • 2 -34.2 Na dół
 • 3+ -37.0 Na dół

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -35.3
 • Menedżerowie
  • -25.6

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -30.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -2

 • G*  -43.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -1

 • GD  2.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -2

 • GD*  -25.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 111.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +2.5

 • MPiPS 5.4 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 204.2 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  67

  -2
  Informacje

 • Popyt

  -9

  -68
  Informacje


 • Zatrudnienie

  47

  -5
  Informacje

 • Inwestycje

  6

  -43
  Informacje

Wojna, inflacja, niepewność

Obserwujemy kolejny miesiąc spadku poziomu optymizmu konsumenckiego i ponownie są to spadki na wszystkich wymiarach, czyli zarówno jeśli chodzi o gospodadarstwa domowe, jaki i gospodarka kraju, zarówno w ocenach sytuacji obecnej, jak i przewidywaniach na najbliższą przyszłość.

 

Z pewnością na nastroje wpływa wojna w Ukrainie i brak pewności co do terminu jej zakończenia i wyniku. Rosnąca inflacja nie jest już tylko zjawiskiem medialnym, ale jak najbardziej odczuwalnym problemem milionów Polaków. Rosnące ceny szczególnie mocno dały o sobie znać podczas ostatnich Świąt, kiedy to wielu konsumentów zdecydowało się na zmniejszenie wydatków.

 

Jak to zwykle bywa, o spadku optymizmu konsumenckiego decyduje ocena własnej i krajowej sytuacji ekonomicznej, ale może nawet w większym stopniu możliwość jej przewidywania i planowania. Tymczasem konsumentom brakuje pewności co do kierunku zmian, nikt dziś nie jest w stanie przybliżyć w jakim tempie inflacja będzie rosnąć , a wraz z nią stopy procentowe i kiedy wzrosty się zatrzymają. Dodatkową niepewność budzą decyzje dotyczące Polskiego Ładu. Wprowadzane zmiany, niezależnie dla kogo i na ile korzystne, mogą budzić niepokój co do ewentualnych kolejnych korekt i ich kierunku.

 

PR Manager

Kantar Polska