KANTAR Consumer Index =  -29.3

-4.6

marzec
2022
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5
-13.7
-12.2
-21.8
-27.6
-25.8
-30.3
-24.7
-29.3
-33.9

Wiek

Informacje
 • do 24 -28.5 Na górę
 • od 25 do 39 -28.6 Na górę
 • od 40 do 54 -32.3 Na dół
 • od 55 -26.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -22.3 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -30.3 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -41.9 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -25.4 Na górę
 • Zasadnicze -27.6 Na górę
 • Średnie -30.3 Na dół
 • Wyższe -32.1 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -34.3 Na dół
 • 2 -26.9 Na górę
 • 3+ -27.8 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -41.8
 • Menedżerowie
  • -22.3

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -28.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +1

 • G*  -42.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -15

 • GD  4.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +2

 • GD*  -23.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -8

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 108.5 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.1

 • MPiPS 5.5 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 204.2 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -1.5

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  69

  -3
  Informacje

 • Popyt

  59

  +39
  Informacje


 • Zatrudnienie

  52

  -4
  Informacje

 • Inwestycje

  49

  0
  Informacje

Wojna, inflacja, niepewność

Obserwujemy kolejny miesiąc spadku poziomu optymizmu konsumenckiego i ponownie są to spadki na wszystkich wymiarach, czyli zarówno jeśli chodzi o gospodadarstwa domowe, jaki i gospodarka kraju, zarówno w ocenach sytuacji obecnej, jak i przewidywaniach na najbliższą przyszłość.

 

Z pewnością na nastroje wpływa wojna w Ukrainie i brak pewności co do terminu jej zakończenia i wyniku. Rosnąca inflacja nie jest już tylko zjawiskiem medialnym, ale jak najbardziej odczuwalnym problemem milionów Polaków. Rosnące ceny szczególnie mocno dały o sobie znać podczas ostatnich Świąt, kiedy to wielu konsumentów zdecydowało się na zmniejszenie wydatków.

 

Jak to zwykle bywa, o spadku optymizmu konsumenckiego decyduje ocena własnej i krajowej sytuacji ekonomicznej, ale może nawet w większym stopniu możliwość jej przewidywania i planowania. Tymczasem konsumentom brakuje pewności co do kierunku zmian, nikt dziś nie jest w stanie przybliżyć w jakim tempie inflacja będzie rosnąć , a wraz z nią stopy procentowe i kiedy wzrosty się zatrzymają. Dodatkową niepewność budzą decyzje dotyczące Polskiego Ładu. Wprowadzane zmiany, niezależnie dla kogo i na ile korzystne, mogą budzić niepokój co do ewentualnych kolejnych korekt i ich kierunku.

 

PR Manager

Kantar Polska