KANTAR Consumer Index =  -18.5

-1.3

lipiec
2021
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5
-13.7
-12.2

Wiek

Informacje
 • do 24 -10.8 Na górę
 • od 25 do 39 -19.1 Na dół
 • od 40 do 54 -19.4 Na dół
 • od 55 -16.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -15.5 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -14.9 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -32.3 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -12.4 Na górę
 • Zasadnicze -14.8 Na górę
 • Średnie -18.7 Na dół
 • Wyższe -26.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -19.3 Na dół
 • 2 -20.1 Na dół
 • 3+ -16.4 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -15.9
 • Menedżerowie
  • -27.2

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -21.0 Informacje

  Stan gospodarki

   0

 • G*  -20.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -5

 • GD  5.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -1

 • GD*  -6.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -2

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 104.4 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.3

 • MPiPS 5.9 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.2

 • NBP 202.0 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  50

  -16
  Informacje

 • Popyt

  81

  +24
  Informacje


 • Zatrudnienie

  57

  +22
  Informacje

 • Inwestycje

  53

  +6
  Informacje

Czekamy na rozwój wypadków

Kolejny miesiąc delikatnego wzrostu Indexu. Należy zwrócić uwagę zarówno na fakt, że jest to trzeci pod rząd wynik wzrostowy, jak i na dynamikę zmian.

 

Kontynuacja trendu wzrostowego napawa optymizmem, zwłaszcza, że poprawa lub stabilizacja wskaźnika dotyczy właściwie wszystkich elementów składowych, a więc zarówno tych dotyczących sytuacji obecnej, jak i prognozowanej, naszego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki kraju. Ten spójny ruch poszczególnych wskaźników stabilizuje optymizm konsumencki.

 

Stabilności zmian wskaźników towarzyszy jednak niska dynamika. Wzrost jest powolny i z jednej strony świadczy to o rozpoczętym procesie odbudowy optymizmu konsumenckiego, ale z drugiej, że proces ten będzie zapewne długotrwały.

 

Ponadto powolność wzrostu może świadczyć o ciągłej ostrożności konsumentów w diagnozowaniu obecnej i spodziewanej sytuacji ekonomicznej. Prognozowana, czwarta fala koronawirusa budzi z pewnością niepokój, zwłaszcza w sytuacji relatywnie niskiego poziomu zaszczepienia Polaków.

 

Mija wrzesień, dzieci i młodzież wróciły do szkół, to ważny test na faktyczne zagrożenie ze strony koronawirusa. Najbliższe miesiące pokażą, czy obawy znaczącej części konsumentów są uzasadnione.


PR Manager

Kantar