KANTAR Consumer Index =  -17.6

+10.3

maj
2021
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9
-17.6
-17.2
-18.5
-13.7
-12.2

Wiek

Informacje
 • do 24 -16.5 Na górę
 • od 25 do 39 -18.0 Na dół
 • od 40 do 54 -16.9 Na górę
 • od 55 -13.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -15.0 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -17.7 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -22.3 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -14.0 Na górę
 • Zasadnicze -16.3 Na górę
 • Średnie -17.3 Na górę
 • Wyższe -21.7 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -21.0 Na dół
 • 2 -15.8 Na górę
 • 3+ -17.3 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -28.2
 • Menedżerowie
  • -27.0

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -23.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +10

 • G*  -11.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +18

 • GD  8.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +6

 • GD*  -3.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +7

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 104.2 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +1

 • MPiPS 6.3 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 200.2 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  0

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  53

  -1
  Informacje

 • Popyt

  30

  -12
  Informacje


 • Zatrudnienie

  22

  +22
  Informacje

 • Inwestycje

  28

  -20
  Informacje

Czekamy na rozwój wypadków

Kolejny miesiąc delikatnego wzrostu Indexu. Należy zwrócić uwagę zarówno na fakt, że jest to trzeci pod rząd wynik wzrostowy, jak i na dynamikę zmian.

 

Kontynuacja trendu wzrostowego napawa optymizmem, zwłaszcza, że poprawa lub stabilizacja wskaźnika dotyczy właściwie wszystkich elementów składowych, a więc zarówno tych dotyczących sytuacji obecnej, jak i prognozowanej, naszego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki kraju. Ten spójny ruch poszczególnych wskaźników stabilizuje optymizm konsumencki.

 

Stabilności zmian wskaźników towarzyszy jednak niska dynamika. Wzrost jest powolny i z jednej strony świadczy to o rozpoczętym procesie odbudowy optymizmu konsumenckiego, ale z drugiej, że proces ten będzie zapewne długotrwały.

 

Ponadto powolność wzrostu może świadczyć o ciągłej ostrożności konsumentów w diagnozowaniu obecnej i spodziewanej sytuacji ekonomicznej. Prognozowana, czwarta fala koronawirusa budzi z pewnością niepokój, zwłaszcza w sytuacji relatywnie niskiego poziomu zaszczepienia Polaków.

 

Mija wrzesień, dzieci i młodzież wróciły do szkół, to ważny test na faktyczne zagrożenie ze strony koronawirusa. Najbliższe miesiące pokażą, czy obawy znaczącej części konsumentów są uzasadnione.


PR Manager

Kantar