KANTAR Consumer Index =  -29.7

+4.4

grudzień
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
-16.4
-8.7
-15.1
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9
-26.5
-27.9
-17.6
-17.2

Wiek

Informacje
 • do 24 -27.3 Na górę
 • od 25 do 39 -37.0 Na dół
 • od 40 do 54 -30.3 Na dół
 • od 55 -27.1 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -26.3 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -31.5 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -32.4 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -29.3 Na górę
 • Zasadnicze -27.8 Na górę
 • Średnie -28.7 Na górę
 • Wyższe -33.0 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -29.3 Na górę
 • 2 -27.7 Na górę
 • 3+ -32.0 Na dół

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -42.4
 • Menedżerowie
  • -32.6

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -32.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +4

 • G*  -31.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  +9

 • GD  0.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -2

 • GD*  -15.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +5

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.1

 • MPiPS 6.1 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 202.3 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -0.9

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  -4

  -30
  Informacje

 • Popyt

  -27

  -32
  Informacje


 • Zatrudnienie

  0

  0
  Informacje

 • Inwestycje

  26

  +41
  Informacje

Czekamy na rozwój wypadków

Kolejny miesiąc delikatnego wzrostu Indexu. Należy zwrócić uwagę zarówno na fakt, że jest to trzeci pod rząd wynik wzrostowy, jak i na dynamikę zmian.

 

Kontynuacja trendu wzrostowego napawa optymizmem, zwłaszcza, że poprawa lub stabilizacja wskaźnika dotyczy właściwie wszystkich elementów składowych, a więc zarówno tych dotyczących sytuacji obecnej, jak i prognozowanej, naszego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki kraju. Ten spójny ruch poszczególnych wskaźników stabilizuje optymizm konsumencki.

 

Stabilności zmian wskaźników towarzyszy jednak niska dynamika. Wzrost jest powolny i z jednej strony świadczy to o rozpoczętym procesie odbudowy optymizmu konsumenckiego, ale z drugiej, że proces ten będzie zapewne długotrwały.

 

Ponadto powolność wzrostu może świadczyć o ciągłej ostrożności konsumentów w diagnozowaniu obecnej i spodziewanej sytuacji ekonomicznej. Prognozowana, czwarta fala koronawirusa budzi z pewnością niepokój, zwłaszcza w sytuacji relatywnie niskiego poziomu zaszczepienia Polaków.

 

Mija wrzesień, dzieci i młodzież wróciły do szkół, to ważny test na faktyczne zagrożenie ze strony koronawirusa. Najbliższe miesiące pokażą, czy obawy znaczącej części konsumentów są uzasadnione.


PR Manager

Kantar