KANTAR Consumer Index =  -15.1

-6.4

sierpień
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
1.7
2.2
-7.5
-0.7
-16.4
-8.7
-15.1
-17.7
-20.9
-34.1
-29.7
-31.6
-27.9

Wiek

Informacje
 • do 24 -17.9 Na dół
 • od 25 do 39 -9.1 Na górę
 • od 40 do 54 -18.8 Na dół
 • od 55 -11.2 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -15.0 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -14.5 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -16.6 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne -13.4 Na górę
 • Zasadnicze -15.3 Na dół
 • Średnie -15.9 Na dół
 • Wyższe -15.2 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -15.8 Na dół
 • 2 -15.5 Na dół
 • 3+ -14.3 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -2.2
 • Menedżerowie
  • -31.6

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  -13.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -7

 • G*  -15.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -8

 • GD  10.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  -2

 • GD*  -6.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -8

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 103.0 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  -0.3

 • MPiPS 6.1 Informacje

  Stopa bezrobocia

  0

 • NBP 202.5 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +0.7

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  20

  +19
  Informacje

 • Popyt

  49

  +52
  Informacje


 • Zatrudnienie

  17

  +17
  Informacje

 • Inwestycje

  33

  +78
  Informacje

Czekamy na rozwój wypadków

Kolejny miesiąc delikatnego wzrostu Indexu. Należy zwrócić uwagę zarówno na fakt, że jest to trzeci pod rząd wynik wzrostowy, jak i na dynamikę zmian.

 

Kontynuacja trendu wzrostowego napawa optymizmem, zwłaszcza, że poprawa lub stabilizacja wskaźnika dotyczy właściwie wszystkich elementów składowych, a więc zarówno tych dotyczących sytuacji obecnej, jak i prognozowanej, naszego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki kraju. Ten spójny ruch poszczególnych wskaźników stabilizuje optymizm konsumencki.

 

Stabilności zmian wskaźników towarzyszy jednak niska dynamika. Wzrost jest powolny i z jednej strony świadczy to o rozpoczętym procesie odbudowy optymizmu konsumenckiego, ale z drugiej, że proces ten będzie zapewne długotrwały.

 

Ponadto powolność wzrostu może świadczyć o ciągłej ostrożności konsumentów w diagnozowaniu obecnej i spodziewanej sytuacji ekonomicznej. Prognozowana, czwarta fala koronawirusa budzi z pewnością niepokój, zwłaszcza w sytuacji relatywnie niskiego poziomu zaszczepienia Polaków.

 

Mija wrzesień, dzieci i młodzież wróciły do szkół, to ważny test na faktyczne zagrożenie ze strony koronawirusa. Najbliższe miesiące pokażą, czy obawy znaczącej części konsumentów są uzasadnione.


PR Manager

Kantar