KANTAR Consumer Index =  -7.5

-9.7

kwiecień
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
1.2
-1.3
0.1
0.8
1.7
2.2
-7.5
-0.7
-16.4
-8.7
-15.1
-17.7
-20.9

Wiek

Informacje
 • do 24 3.2 Na górę
 • od 25 do 39 -10.8 Na dół
 • od 40 do 54 -18.1 Na dół
 • od 55 -5.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś -4.5 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -5.6 Na górę
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  -16.8 Na dół

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 10.4 Na górę
 • Zasadnicze 4.9 Na górę
 • Średnie -17.7 Na dół
 • Wyższe -24.1 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 0.0 Na górę
 • 2 0.0 Na górę
 • 3+ 0.0 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • 0.0
 • Menedżerowie
  • 0.0

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  3.0 Informacje

  Stan gospodarki

   -1

 • G*  -17.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  -13

 • GD  34.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +17

 • GD*  1.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  -4

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 104.7 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.1

 • MPiPS 5.8 Informacje

  Stopa bezrobocia

  +0.4

 • NBP 204.9 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  -1

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  9

  -59
  Informacje

 • Popyt

  -17

  -64
  Informacje


 • Zatrudnienie

  0

  -41
  Informacje

 • Inwestycje

  1

  -15
  Informacje

Czekamy na rozwój wypadków

Kolejny miesiąc delikatnego wzrostu Indexu. Należy zwrócić uwagę zarówno na fakt, że jest to trzeci pod rząd wynik wzrostowy, jak i na dynamikę zmian.

 

Kontynuacja trendu wzrostowego napawa optymizmem, zwłaszcza, że poprawa lub stabilizacja wskaźnika dotyczy właściwie wszystkich elementów składowych, a więc zarówno tych dotyczących sytuacji obecnej, jak i prognozowanej, naszego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki kraju. Ten spójny ruch poszczególnych wskaźników stabilizuje optymizm konsumencki.

 

Stabilności zmian wskaźników towarzyszy jednak niska dynamika. Wzrost jest powolny i z jednej strony świadczy to o rozpoczętym procesie odbudowy optymizmu konsumenckiego, ale z drugiej, że proces ten będzie zapewne długotrwały.

 

Ponadto powolność wzrostu może świadczyć o ciągłej ostrożności konsumentów w diagnozowaniu obecnej i spodziewanej sytuacji ekonomicznej. Prognozowana, czwarta fala koronawirusa budzi z pewnością niepokój, zwłaszcza w sytuacji relatywnie niskiego poziomu zaszczepienia Polaków.

 

Mija wrzesień, dzieci i młodzież wróciły do szkół, to ważny test na faktyczne zagrożenie ze strony koronawirusa. Najbliższe miesiące pokażą, czy obawy znaczącej części konsumentów są uzasadnione.


PR Manager

Kantar