KANTAR Consumer Index =  2.2

+0.5

marzec
2020
Powrót do najnowszego miesiąca

KANTAR Consumer Index

Informacje
   Wybierz rok i kliknij w numer miesiąca na wykresie:
 10
-20
-50
3.6
1.2
-1.3
0.1
0.8
1.7
2.2
-7.5
-0.7
-16.4
-8.7
-15.1
-17.7

Wiek

Informacje
 • do 24 0.7 Na dół
 • od 25 do 39 7.6 Na górę
 • od 40 do 54 0.2 Na dół
 • od 55 6.4 Na górę

Miejsce zamieszkania

Informacje
 • Wieś 4.3 Na górę
 • Miasto
  do 200 tys.
  -3.6 Na dół
 • Miasto
  pow. 200 tys.
  9.9 Na górę

Wykształcenie

Informacje
 • Podstawowe/ gimnazjalne 4.9 Na górę
 • Zasadnicze -1.6 Na dół
 • Średnie 4.8 Na górę
 • Wyższe 0.5 Na dół

Wielkość gosp. dom.

Informacje
 • 1 -0.9 Na dół
 • 2 3.0 Na górę
 • 3+ 3.4 Na górę

Zatrudnienie

Informacje
 • Bezrobotni
  • -13.3
 • Menedżerowie
  • -5.6

Dane szczegółowe

Informacje
 • G  4.0 Informacje

  Stan gospodarki

   +1

 • G*  -4.0 Informacje

  Stan gospodarki - prognoza

  0

 • GD  17.0 Informacje

  Stan gosp. domowych

  +4

 • GD*  5.0 Informacje

  Stan gosp. domowych - prognoza

  +1

Główne wskaźniki makroekonomiczne

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • GUS 104.6 Informacje

  Wydatki na konsumpcję

  +0.3

 • MPiPS 5.4 Informacje

  Stopa bezrobocia

  -0.1

 • NBP 205.9 Informacje

  Wartość kredytów konsumpcyjnych

  +0.4

Nastroje w mediach

Informacje
Dane z poprzedniego miesiąca
 • Koniunktura

  68

  -6
  Informacje

 • Popyt

  47

  -16
  Informacje


 • Zatrudnienie

  41

  +1
  Informacje

 • Inwestycje

  16

  -4
  Informacje

Czekamy na rozwój wypadków

Kolejny miesiąc delikatnego wzrostu Indexu. Należy zwrócić uwagę zarówno na fakt, że jest to trzeci pod rząd wynik wzrostowy, jak i na dynamikę zmian.

 

Kontynuacja trendu wzrostowego napawa optymizmem, zwłaszcza, że poprawa lub stabilizacja wskaźnika dotyczy właściwie wszystkich elementów składowych, a więc zarówno tych dotyczących sytuacji obecnej, jak i prognozowanej, naszego gospodarstwa domowego, jak i całej gospodarki kraju. Ten spójny ruch poszczególnych wskaźników stabilizuje optymizm konsumencki.

 

Stabilności zmian wskaźników towarzyszy jednak niska dynamika. Wzrost jest powolny i z jednej strony świadczy to o rozpoczętym procesie odbudowy optymizmu konsumenckiego, ale z drugiej, że proces ten będzie zapewne długotrwały.

 

Ponadto powolność wzrostu może świadczyć o ciągłej ostrożności konsumentów w diagnozowaniu obecnej i spodziewanej sytuacji ekonomicznej. Prognozowana, czwarta fala koronawirusa budzi z pewnością niepokój, zwłaszcza w sytuacji relatywnie niskiego poziomu zaszczepienia Polaków.

 

Mija wrzesień, dzieci i młodzież wróciły do szkół, to ważny test na faktyczne zagrożenie ze strony koronawirusa. Najbliższe miesiące pokażą, czy obawy znaczącej części konsumentów są uzasadnione.


PR Manager

Kantar